Basstar Dredger Crankbait Lake Cachuma, CABasstar Dredger Crankbait Lake Cachuma, CA